Vyšetření školní zralosti

Zápisy do prvních ročníků probíhají v měsíci dubnu. Pokud si nejste jisti, zda by Vaše dítě mělo nastoupit do prvního ročníku z důvodu vady řeči a potřebuje vyšetřit školní zralost, je možné se objednat do našeho SPC. Upozorňujeme rodiče, že v případě odkladu školní docházky je potřeba k zápisu do ZŠ přinést doporučující posouzení k odkladu školní docházky a vyjádření od pediatra. Vzhledem k velkému počtu zájemců o posouzení školní zralosti doporučujeme včasné objednání. Při telefonickém objednávání prosím uvádějte, že se jedná o posouzení školní zralosti.