První objednání do centra

K vyšetření objednává výhradně zákonný zástupce nebo zletilý klient. K objednání není potřeba žádné odborné doporučení, ovšem pokud máte jakékoliv lékařské, logopedické, psychologické či jiné zprávy, je potřeba je do SPC dodat.

Objednání se provádí pouze telefonicky na číslech – 728 427 702 (mateřské školy), 728 427 675 (běžné základní školy), 774 333 795 (ZŠ logopedická, střední školy, úprava maturit). Při objednávání uveďte, zda Vaše dítě navštěvuje MŠ/běžnou ZŠ/ZŠ logopedickou, zda se jedná o první návštěvu/kontrolní vyšetření/konzultaci. Na základě telefonické objednávky budete zařazeni do pořadníku. Čekací doba na vyšetření se u každého poradenského pracovníka liší (interval 2 – 10 týdnů). Čekací lhůtu mohou prodloužit také plánované aktivity SPC (říjen, duben – depistáže v MŠ). V období od února do dubna je třeba počítat s tím, že probíhá testování školní zralosti. Z toho důvodu je vhodné se objednávat na vyšetření s dostatečným předstihem (2 – 3 měsíce dopředu).

V případě, že navštívíte centrum poprvé, prosíme Vás, abyste si již doma vyplnili anamnestický dotazník k dítěti. Tento dotazník slouží jako významný materiál ke stanovení diagnózy a následného dalšího postupu. Dotazník naleznete v sekci Ke stažení.

Průběh vyšetření

Po příchodu do SPC se Vás ujme příslušný pracovník, ke kterému jste objednaní. Před samotným vyšetřením podepíšete žádost o poskytnutí poradenské péče. Sdělíte pracovníkovi, z jakého důvodu přicházíte, popíšete obtíže. Samotné logopedické vyšetření trvá cca 40 – 90 minut (záleží na věku dítěte, spolupráci atd.) a probíhá nejlépe bez přítomnosti rodičů. Po skončení se znovu sejdete s pracovníkem, který s Vámi projde výsledky vyšetření a navrhne postup dalšího řešení. Podepíšete formulář, že jste byli seznámeni s výsledky vyšetření.

Upozornění

Prosíme Vás, abyste v případě přítomnosti při vyšetření nijak nezasahovali do jeho průběhu a činnost dítěte nekomentovali.

Co si s sebou donést

Na vyšetření nezapomeňte donést: zprávy od odborníků (lékařské, psychologické, logopedické atd.), školní sešity dítěte (nejlépe diktáty, pracovní sešity do ČJ, slohové sešity, pracovní sešity do AJ, v případě potřeby i sešity do matematiky), vlastní penál a psací náčiní, na které je dítě zvyklé.

Kontrolní vyšetření

Doporučení se vydává zpravidla na dva roky. Před uplynutím této doby je potřeba se znovu objednat do SPC. V doporučení máte uvedený termín kontroly.

Vyhodnocení podpůrných opatření

Vždy jednou ročně provádí pracovníci SPC vyhodnocování podpůrných opatření s třídním učitelem. Společně se zhodnotí pokroky, zda vyhovují nastavená podpůrná opatření, nebo je potřeba doporučení upravit. V případě potřeby, nebo nejistoty, zda škola uplatňuje podpůrná opatření, můžete kdykoliv kontaktovat SPC a domluvit si termín konzultace.

Konzultace pro rodiče

Pokud si nejste jistí, zda Vaše dítě potřebuje doporučení ze SPC, nebo má obtíže ve škole či potřebuje pouze poradit v oblasti logopedie, můžete se v SPC zastavit na konzultaci. Každý pracovník má určené konzultační hodiny, ve kterých se na něj můžete obrátit. V případě, že Vám časy nevyhovují, je potřeba se na konzultaci nejprve telefonicky domluvit. V případě, že SPC navštívíte neohlášeně a mimo konzultační hodiny, je možné, že se Vám nebudeme moci věnovat.

Upozornění

Pokud je klient v péči i jiného školního zařízení, je třeba tuto informaci uvést. Není možné, aby jedno dítě mělo doporučení od více SPC.