Výstupní vyšetření

V 9. ročníku probíhá kontrolní vyšetření zaměřené také na úpravu podmínek přijímacích řízení na SŠ. Tyto úpravy se zaznamenávají do doporučení pro školu a jedná se nejčastěji o prodloužení časové dotace na přijímací testy.

Po zahájení vzdělávání na střední škole se studenti mohou obrátit na SPC se žádostí o vydání doporučení pro školu. Aby mohlo SPC doporučení vydat, je nutné dodat potvrzení o přijetí na školu.

Informace k maturitním zkouškám

V SPC vystavujeme doporučení k maturitní zkoušce. Upozorňujeme studenty maturitních ročníků, že na posouzení úprav k maturitní zkoušce je potřeba se vždy včas objednat. Preferujeme dvě setkání, kdy jedno proběhne v jarních termínech 3. ročníku a druhé v podzimních termínech 4. ročníku. Zároveň je potřeba včas řediteli školy doručit doporučení k úpravám k maturitní zkoušce. Platnost doporučení je jeden rok. Pokud tedy student z jakýchkoliv důvodů vykonává maturitní zkoušku až za rok po vydání doporučení, je potřeba obnovit platnost doporučení. Veškeré informace k maturitním zkouškám, úpravám závěrečné zkoušky, testy z minulých ročníků naleznete na internetové stránce www.novamaturita.cz. V sekci „Maturita bez handicapu“ naleznete přehled uzpůsobených podmínek i s podrobnou charakteristikou.