Rodičům můžete doporučit návštěvu poradny v případě, že:

  1. má dítě dlouhodobější obtíže v oblasti řeči a rodiče nenavštěvují klinického logopeda
  2. dítě je již v péči klinického logopeda, ale nastavením vhodných podpůrných opatření by mohlo dojít ke komplexnímu rozvoji
  3. žák má z ve škole specifické obtíže z důvodů vady řeči
  4. žák potřebuje upravit podmínky k přijímacím zkouškám na střední školu
  5. student potřebuje upravit podmínky maturitní zkoušky

Před samotným vyšetřením v SPC je potřeba, aby škola vyplnila dotazníky k dítěti (popřípadě snímky školy). Tyto dotazníky slouží pracovníkům jako velmi významný doplňující materiál k vyšetření a přesnému nastavení vhodných podpůrných opatření pro konkrétní dítě. Při vyplňování proto prosíme o jejich důsledné vyplnění. Dotazníky naleznete v sekci Ke stažení.

Dále se můžete na SPC obrátit v případě:

  1. nejasností ohledně kompetencí logopedických asistentů ve školství
  2. konzultace ohledně logopedického kroužku, individuální logopedie, pomoc při výběru pomůcek, aktivit atd.
  3. dle časových možností se lze domluvit na setkání s rodiči, pořádání přednášky pro rodiče na logopedické téma