Charlotte Lynch, Julia Kidd: Cvičení pro rozvoj řeči, Praha, Portál 2016

 • – náměty pro více než sto zábavných činností pro podporu rozvoje řeči
 • – vhodné i pro plánování terapeutického postupu

Charvátová-Kopicová Věra: Šimonovy pracovní listy 6, 7

 • – soubor obrázkových logopedických cvičení k upevnění hlásek

Eichlerová Ilona a Havlíčková Jana: Velké logopedické pexeso 1, 2, 3, Praha, Portál 2011

 • – každý díl obsahuje obrázky rozdělené podle témat
 • – popis doporučených her

Eichlerová Ilona a Havlíčková Jana: Logopedické pohádky, Praha, Portál 2012

 • – příběhy k procvičování výslovnosti
 • – vhodné pro děti 5 – 8 let
 • – vhodné pro individuální činnost s dítětem

Eichlerová Ilona a Havlíčková Jana: Logopedické hádanky, Praha, Portál 2014

 • – hádanky ve formě veršů k upevňování výslovnosti
 • – rozvoj smyslu pro rým, rytmus a jazykový cit

Frančíková Renáta, Štanclová Eva: Šimonovy pracovní listy 15

 • – pracovní listy určené na rozvoj sluchového vnímání

Housarová Blanka: Logopedická cvičení 1, 2

 • – karty s popisem oromotorických cvičení
 • – pexesa, obrázky k vyprávění
 • – říkanky s pohybem
 • – obrázkové čtení

Lipnická Milena: Logopedická prevence v mateřské škole, Praha, Portál 2013

 • – informuje, jak předcházet poruchám řeči u dětí
 • – zaměřená a rozvoj řeči v podmínkách mateřské školy
 • – nabízí edukační aktivity

Mlčochová Markéta: Šimonovy pracovní listy 1

 • – pracovní listy určení k celkovému rozvoji

Novotná Ivana: Logopedické vymalovánky

 • – logopedická cvičení pro děti od 4 do 7 let

Svobodová Jana, Borová Blanka: Šimonovy pracovní listy 4

 • – pracovní sešit na rozvoj myšlení a řeči

Těthalová Jana: Šimonovy pracovní listy 23

 • – pracovní sešit na rozvoj slovní zásoby

Tučková Jitka: Říkej si a hraj, Praha, Portál 2017

 • – obsahuje zábavná artikulační cvičení

Vandasová, Smetáková: Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky

 • – logopedické sešity, Studio Press s.r.o. Čáslav
 • – 12 sešitů, každý zaměřený na jinou hlásku nebo kombinace sykavek

Slezáková Kateřina: Mluv se mnou, Praha, Portál 2014

 • – pracovní listy pro rozvoj dětské řeči
 • – černobílé ilustrace
 • – vhodné pro děti s opožděným vývojem řeči

Slezáková Kateřina: Není hláska jako hláska, Portál 2017

 • – pracovní sešity na rozvoj fonematického sluchu

Šáchová Irena: Tvořivá logopedie a rozvoj řeči

 • – hravé úkoly a cvičení na komplexní rozvoj všech jazykových rovin, motoriky mluvidel a fonematického sluchu
 • – publikace je vhodná pro práci s předškoláky