V kraji pracují 2 základní školy logopedické, u nichž jsou mateřské školy logopedické: