Pravidelné logopedické depistáže v MŠ

SPC Logáček pravidelně dvakrát do roka provádí logopedické depistáže v mateřských školách, případně v prvních ročnících základních škol. Jedná se včasné zmapování vývoje řeči u dětí s cílem včas odhalit přítomnost řečových obtíží. Vyšetření jsou orientační, provádí se u dětí 4 – 6letých a slouží jako informace, jak dále postupovat. V žádném případě nezavazují rodiče k dalším krokům. Závěry z vyšetření obdrží zákonní zástupci písemně. V případě doporučení kontaktovat klinického logopeda je na rodičích, jakého logopeda zvolí. Seznam klinických logopedů naleznete na stránkách Asociace klinických logopedů v sekci „pro veřejnost“.

První depistáže se uskutečňují v říjnu a listopadu, na kterých upřednostňujeme vyšetřování dětí, které v daném školním roce čeká zápis do školy. Druhé kolo pokračuje v měsících dubnu a květnu. Depistáže jsou prováděny zdarma, je pouze potřeba, aby se mateřské školy na depistáže přihlásily.