Pro rodiče

Prosíme rodiče, aby na první návštěvu do centra donesli již vyplněný anamnestický dotazník. Údaje uvedené v tomto dotazníku poslouží jako velmi důležitý materiál k logopedické diagnostice.

Pro mateřské školy

Před vyšetřením v SPC je potřeba aby mateřská škola, kam dítě dochází, vyplnila následující dva dotazníky. Sdělení mateřské školy o dítě slouží jako významný materiál k logopedickému vyšetření a snímek mateřské školy zase pomáhá nastavovat nejvhodnější podpůrná opatření. Je potřeba vyplnit oba dva dotazníky.

Pro základní školy

Vyplnění dotazníků se týká i základní školy. Školní dotazník slouží k posouzení aktuálního výkonu žáka ve škole, stanovení jeho obtíží ve výuce. Snímek školy pomáhá nastavit vhodná podpůrná opatření pro žáka.

Pro střední školy

V případě, že student žádá o vyšetření v našem SPC, prosíme pedagogy, aby vyplnili školní dotazník a snímek školy. Oba dva dotazníky slouží jako významný doplněk k logopedickému vyšetření a pomáhají nastavit vhodná podpůrná opatření. Školní dotazník je nutné vyplnit v případě požadavku na vypracování posudku pro uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky.