Vítejte na stránkách SPC pro děti s vadami řeči

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči je zřízeno jako krajské poradenské pracoviště. Jedná se o školské poradenské pracoviště, které se zaměřuje na péči o klienty s vadami řeči. Služby nabízí dětem, žákům ve věku zpravidla od 3 do 19 let, jejich rodičům a učitelům. SPC působí v regionu Královéhradeckého kraje. Veškerá péče je poskytována zdarma.

KONTAKTUJTE NÁS
slider image slider image slider image slider image slider image

Upozornění

Od pondělí 11. 5. 2020 je provoz SPC Logáček realizován v provozních podmínkách zohledňujících epidemiologickou situaci.
Detailní informace zde – SPC a epidemiologická opatření. V případě potřeby nás kontaktujte.

Co nabízíme?

  1. Komplexní logopedická diagnostika
  2. Psychologické vyšetření
  3. Diagnostika poruch učení u žáků s vadami řeči
  4. Individuální logopedická péče
  5. Vyšetření školní zralosti
  6. Doporučení vhodných podpůrných opatření do vzdělávacího zařízení
  7. Pomoc při výběru vhodného předškolního a školního zařízení
  8. Odborné poradenství a metodická pomoc pro rodiče
  9. Odborné poradenství a metodická pomoc pro učitele
  10. Raná péče

Poradenství pro žáky

Pomoc při řešení řečových obtíží, výukových obtíží, specifických poruch učení, osobních a vztahových problémů dospívajících.

Poradenství pro rodiče

Poradenství pro rodiče dětí s narušenou komunikační schopností, pomoc při výběru vhodné MŠ/ZŠ/SŠ, nastavení podpůrných opatření pro dítě s narušenou komunikační schopností a nabídka odborných přednášek.

Poradenství pro pedagogy

Metodická pomoc pro učitele vzdělávající žáky s narušenou komunikační schopností, pravidelná setkání s MŠ a odborné přednášky pro pedagogy.

Logopedická vyšetření

Objednávky na komplexní vyšetření jsou přijímána na čísle +420 774 333 795.

Kde nás najdete?

Sídlíme na adrese Štefánikova 549, Hradec Králové 500 11.

Do navigace doporučujeme zadávat ulici Suchého a dojet až na její konec. Projděte bránou do dvora školy a po levé straně se nachází vstup do SPC.

Štastní klienti

Snažíme se poskytovat maximálně kvalitní služby.
V případě dotazů se nebojte nás kontaktovat.